Black mamba Reptil

Den snabbaste ormen reptilen i världen är också en av de dödligaste. Svart mamba (Dendroaspis polylepis) kan röra sig i hastigheter på upp till 12,5 km per timme (5,5 meter per sekund), och dess bett kan döda en människa på mindre än 30 minuter denna reptil. Denna orm är känd för att använda sina dödliga fångar för att upprepade gånger sticka de olyckliga nog att komma i vägen, med varje bit injicera en dödlig mängd neurotoxiska gift.

Navigation